زبدةالاشعار

موضوع :بابک اردبیلی

غریق بحر عصیانم الهی #مناجات #بابک_اردبیلی

مناجات #فارسی_ترکی . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک #غفرانی_اردبیلی . حاج افشین بابک اردبیلی . #فارسی . غریق بحر عصیانم الهی غمین و دیده گریانم الهی من آن عبد گنهکار و ذلیلم پشیمانم پشیمانم الهی . خدایا...

لالۀ نرجس در چمن آمد #مهدیه #بابک_اردبیلی

میلادیه حضرت امام زمان عَجّلََ اللهُ تعالی فَرَجَهُ الشَّریف #فارسی_ترکی . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک . حاج افشین بابک اردبیلی . لالۀ نرجس در چمن آمد آهوی زهرا از ختن آمد عطر بهشتی رسد از گلشن طاها یوسف...

دسته بندی درختی