زبدةالاشعار

موضوع :بنائی یزدی

بھر ذرات بشر روز الست #حسینیه #بنائی_یزدی

#عالم_ذر روز الست . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم حاج علی اصغر بنائی یزدی . بھر ذرات بشر روز الست ساقی وحدت بُدش جامی بدست . ساغری پر بود از عشق خدا باده خوارانرا همی میزد صدا . می گساران گرد او گردیده جمع...

اوفتادم دوش اندر فکر تن #مناجات #بنائی_یزدی

توحیدیه . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم حاج علی اصغر بنائی یزدی . اوفتادم دوش اندر فکر تن من که هستم از کجا گویم سخن . من که میگویم منم من کیستم این تن و این دست و پا من نیستم . آنکه فرمان میدهد بردست کیست...

صاحب بیت حرم شد در حرم #مسلمیه #بنائی_یزدی

ورود سیدالشهداء (ع) بمکه معظمه و حرکت مسلم بجانب کوفه . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم حاج علی اصغر بنائی یزدی . صاحب بیت حرم شد در حرم تا بماند در حرم آن محترم . راز پنهان با خدای خویش داشت دل زجور خصم در...

دسته بندی درختی