زبدةالاشعار

موضوع :بیدق داری

برگشته زینب ازشام ویران #اربعین #بیدق_داری

اربعین #فارسی_ترکی . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک . حاج داود بیدق داری . #فارسی . برگشته زینب ازشام ویران باجسم نیلی گیسو پریشان . بلبل رسیده درباغ گلها آید از دلها آه و واویلا . . ای یادگار سالار لولاک ای...

دلا دنیا یالان دنیادی هشیار اولمیان بیلمز #کوفه #بیدق_داری

پندیات در بیوفایی دنیا #گریز به مصیبت #کوفه . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . حاج داود بیدق داری . دلا دنیا یالان دنیادی هشیار اولمیان بیلمز وفاسیزدور بومعنانی وفادار اولمیان بیلمز . گرفتار اولما عشقینده که ال...

ای دردی دلده قالان الده قالان نشانه سی لایلای #اصغریه #بیدق_داری

شهادت حضرت علی اصغر علیه السلام . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . حاج داود بیدق داری (داور) . #سبک_ای_نامت … . ای دردی دلده قالان الده قالان نشانه سی لایلای گلزارعشقه سالان آه وفغان ترانه سی لایلای . بلبل پربسته...

دسته بندی درختی