زبدةالاشعار

موضوع:بیدق داری

شده ام ای رضا عمری نواخوانت #رضویه_بیدق_داری

زمزمه ای برای عرض ارادت به امام رضا علیه السلام . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_یتیش_امداده_ای_شاه_بنی_هاشم با صدای حاج داود بیدقداری . حاج داود بیدق داری . شده ام ای رضا عمری نواخوانت به امیدی رسیدم بربیشتر

الهی بوخرابه یرده سه ساله قهرمانیم ئولدی #حضرت_رقیه #بیدق_داری

زبانحال حضرت زینب سلام علیها . ✍️ #زبدهالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_ایران_اگر_دل_تو_را_شکستند با صدای حاج داود بیدق داری . . حاج داود بیدق داری . الهی بوخرابه یرده سه ساله قهرمانیم ئولدی گورن زمان یارالی باشیبیشتر

بزم عرفان دوزه لوب شور و نوایه بوگجه #شب_عاشورا #بیدق_داری

شب عاشورا . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک . بیدق داری . بزم عرفان دوزه لوب شور و نوایه بوگجه گویلرین اهلی باخور کرب و بلایه بو گجه صوت جانان اوجالور عرشه قرآن اوجالور . اکبرین نغمه ی قرآنی وئرور روحه جلابیشتر

ای کریم ومهربان الله #رمضانیه #بیدق_داری

مناجات ماه رمضان . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک با صدای حاج داود بیدقد اری . حاج داود بیدق داری . ای کریم ومهربان الله چاره ساز ولامکان الله ای رحیم الله ای کریم الله . . معنوی خوانونده مهمانم مستحق لطفبیشتر

گلدی امید اهل ولا لطف ائلیوب دنیایه خدا #مهدیه #بیدق_داری

میلادیه حضرت امام زمان (عج) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_یک_نفس_ای_پیک_سحری با صدای حاج داود بیدق داری . حاج داود بیدق داری . گلدی امید اهل ولا لطف ائلیوب دنیایه خدا عالمه قویدی قدمین شیعه پناهی یئر دئیهبیشتر

دسته بندی درختی