زبدةالاشعار

موضوع :تائب تبریزی

قیزلارون گتدیم حسینیم شامیدن دشت عراقه #اربعین #تائب_تبریزی

اربعین . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_tork . #سبک_ای_ویرن_ویرانه_یرده … . مرحوم تائب تبریزی . قیزلارون گتدیم حسینیم شامیدن دشت عراقه وئر خبر عباسون الده بیر علم چیخسون قباقه . . سن بو چولده سو یانیندا تشنه ویردون جان...

کوچ ائدور ای شامین اهلی، شامدن عصمت قطاری #کوچ_شام #تائب_تبریزی

کوچ اهل بیت از شام . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_ای_ویرن_ویرانه_یرده . مرحوم تائب تبریزی . کوچ ائدور ای شامین اهلی، شامدن عصمت قطاری قالدی بو شهروزده مهمان، بیر حسینون یادگاری . . میزبان تک سیزده اولسون،...

دور رقیّه باش گوتور بو خواب راحتدن باجی #کوچ_شام #تائب_تبریزی

زبانحال فاطمه دختر امام حسین در سر قبر رقیّه . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_زینبم_جان_اوستیم … 4 سبک . . مرحوم تائب تبریزی . دور رقیّه باش گوتور بو خواب راحتدن باجی کربلایه عازموخ بیز شام محنتدن باجی . ...

ای خرابه ده مدفون یات رقیّه جان لایلای #کوچ_شام #تائب_تبریزی

زبانحال حضرت زینب (س) در سر قبر زهرای سه ساله در حال کوچ از شام . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم تائب تبریزی . ای خرابه ده مدفون یات رقیّه جان لایلای عمّه سین ایدن دلخون یات رقیّه جان لایلای ای شیرین دلیم...

گوندوزوم ویرانه یرده غصّه دن شبدور بابا #حضرت_رقیه #تائب_تبریزی

زبانحال رقیه خاتون خطاب به سر مبارک اباعبدالله . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_زینبم_جان_اوستیم … . مرحوم تائب تبریزی . گوندوزوم ویرانه یرده غصّه دن شبدور بابا دویموشام جانه ز بس روحیم معذّبور بابا فرقتونده...

ای عمه منیم حالیمه ویرانه لر آغلار #حضرت_رقیه_شهادت #تائب_تبریزی

خرابه شام . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ 🆔: @nohe_torki . #سبک_ای_اد_صبا_کرببلایه_گذر_ایله … 7 سبک . مرحوم تائب تبریزی (1) . ((ای عمه منیم حالیمه ویرانه لر آغلار خاموش اولونان شمعیمه پروانه لر آغلار)) . . بیر بلبل شیدا که اونون...

دسته بندی درختی