زبدةالاشعار

موضوع :تبسمی اردبیلی

حسینیان گرفتار در سراغ دلیل #تبسمی #مسلمیه

حسینیان گرفتار در سراغ دلیل اگر مریضی و مدیون از کثیر و قلیل دوای درد خود ار خواستی مشو غافل بیا به هیئت پر فیض « مسلم بن عقیل » حاج ناصر #تبسمی . . #مسلمیه #حسینیان_گرفتار_در_سراغ_دلیل #فارسی . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔:...

دسته بندی درختی