زبدةالاشعار

موضوع :ترکی شیرازی

باز بر جان، عشقم آتش برفروخت

ذوالجناح . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مرحوم ترکی شیرازی . باز بر جان، عشقم آتش برفروخت خانۀ عقل مرا یکسر بسوخت . شد دلیل راه من، عشق از وفا بُرد دل را تا به دشت کربلا . یادم آمد آن زمان کز صدر زین شاه دین افتاد...

زهی ز نور جمالت جهان جان روشن #حسنیه #ترکی_شیرازی

مدح و میلادیه حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام … مرحوم ترکی شیرازی … زهی ز نور جمالت جهان جان روشن جهان ز فیض وجود تو غیرت گلشن توئی خزینۀ سرّ الاه را خازن توئی جواهر علم رسول را مخزن به چشم عالمیان سرمه خاک درگاهت بفرق...

دسته بندی درختی