زبدةالاشعار

دسته بندی :ثریا تبریزی

حجاز قافله سی صبح وقتی شامه یتیشدی

مصیبت شام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . ?: @nohe_torki . مرحوم سید احمد یاسر نجفی (ثریا تبریزی) . حجاز قافله سی صبح وقتی شامه یتیشدی خرابیه یتیشینجه چوخ دولاندی شامه یتیشدی . پیمبر عترتی دلخسته گزدی شام خرابی یزید عیالی سالوب...

ای کربلا بو گون سنه شاه جهان گلور

ورود به کربلا . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مرحوم سید احمد یاسر نجفی (ثریا تبریزی) . ای کربلا بو گون سنه شاه جهان گلور ملک حجازی ترک ایلیوب باغریقان گلور . یتمیش ایکی شهیدین آلوبدور الین اله جان و دلیله ویرماقا...

دسته بندی درختی