زبدةالاشعار

موضوع :جبار محمدی (الیار)

آنکه بر خوبان و بر مردان عالم شاه بود #حیدریه

در مدح علی علیه السلام . ✍️زبدة الاشعار✍️ ?: @nohe_torki . جبار محمدی (اِلیار) . آنکه بر خوبان و بر مردان عالم شاه بود جان او خورشید و رویش هم بسان ماه بود . مرتضی بود آنکه پایش هم سر قاف کمال طلعت و غُربش هم اندر خانه...

آفت از ابر ریا بارد سر گلزار دین

عالِم بی دین … . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . جبار محمدی (الیار) . آفت از ابر ریا بارد سر گلزار دین واعظ ناخالصی گردد اگر سردار دین . واعظ ار غافل ز مغز دفتر ایمان و دین گوهر ایمان فروشد بر سر بازار دین . شیخ...

دسته بندی درختی