زبدةالاشعار

موضوع :جبار محمدی (الیار)

زمانه را نفسی تازه از حجاز آمد #پیامبراسلام

مدح و میلادیه حضرت پیامبر اعظم صلی الله علیه وآله و سلم ✍️ زبدة الاشعار ✍️ 🆔: @nohe_torki جبار محمدی (اِلیار) زمانه را نفسی تازه از حجاز آمد به قبله گاه جهانی چو سرو ناز آمد چو لاشه ای شده بود این جهان در ظلمت تو گوئیا...

آنکه بر خوبان و بر مردان عالم شاه بود #حیدریه

در مدح علی علیه السلام . ✍️زبدة الاشعار✍️ ?: @nohe_torki . جبار محمدی (اِلیار) . آنکه بر خوبان و بر مردان عالم شاه بود جان او خورشید و رویش هم بسان ماه بود . مرتضی بود آنکه پایش هم سر قاف کمال طلعت و غُربش هم اندر خانه...

آفت از ابر ریا بارد سر گلزار دین

عالِم بی دین … . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . جبار محمدی (الیار) . آفت از ابر ریا بارد سر گلزار دین واعظ ناخالصی گردد اگر سردار دین . واعظ ار غافل ز مغز دفتر ایمان و دین گوهر ایمان فروشد بر سر بازار دین . شیخ...

دسته بندی درختی