زبدةالاشعار

موضوع :جوانی تبریزی

قانه محرابینده غرق اولدی علی المرتضا #حیدریه #جوانی_تبریزی

ضربت خوردن امیرالمومنین (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . جوانی تبریزی . قانه محرابینده غرق اولدی علی المرتضا حالینه ارض وسما آغلور دیور وامحنتا . . ناطق قرآن امیرالمومنین کان شرف نازنین قلبی اولوب تیربلایاته...

عرشه چخدی مسلمون فریادوآهی یاحسین #مسلمیه #جوانی_تبریزی

زبانحال حضرت مسلم علیه السلام . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_زینبم_جان_اوستیم … 4 سبک . موسی جوانی تبریزی . عرشه چخدی مسلمون فریادوآهی یاحسین قالدی بیرحاله فقط حقدورگواهی یاحسین ای امیر ماسوا کوفیه گلمه...

گوزیاشیم عذاره اولدی شامیده روانه عمه #حضرت_رقیه #جوانی_تبریزی

زبانحال حضرت رقیّه (س) در خرابۀ شام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_سو_یوخومدی … 5 سبک . کربلایی موسی جوانی تبریزی . گوزیاشیم عذاره اولدی شامیده روانه عمه قلبیمی خدنگ ظلمه ائتدیلر نشانه عمه . . باغریما دگوب...

چخدی زندانیده جانیم گل آنا یازهرا #کاظمیه #جوانی_تبریزی

زبانحال حضرت امام کاظم علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . کربلایی موسی #جوانی_تبریزی . چخدی زندانیده جانیم گل آنا یازهرا اوج ائدوب عرشه فغانیم گل آنایازهرا گل منیم قیدیمه قال باری سن گوگلومی آل غریبم...

زینبم شامیده غریبم #زینبیه

زبانحال حضرت زینب سلام الله علیها در لحظات احتضار . ✍️زبدة الاشعار✍️ . 🆔: @nohe_torki . کربلایی موسی #جوانی_تبریزی . سبک :: اصغریم ای شیرین زبانیم . زینبم شامیده غریبم کنج غربته بی حبیبم دردیمون یوخدی بیردواسی گرچه...

واحسرتا مدینه ده محنت هواسی وار

#خروج_مدینه . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #جوانی_تبریزی . واحسرتا مدینه ده محنت هواسی وار آهنگ الرحیل گلور غم نواسی وار . فکرایلدیم نوائله نی دور حجازاوخور طاق ائتدی طاقتی شرر جان گزاسی وار . ابرفراق سایه...

دسته بندی درختی