زبدةالاشعار

موضوع :جودی خراسانی

شمیم جانفزای کوی بابم #اربعین #جودی_خراسانی

اربعین . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . جودی خراسانی . شمیم جانفزای کوی بابم مرا اندر مشام جان برآید . گمانم کربلا شد عمه نزدیک که بوی مشک ناب و عنبر آید . به گوشم عمه از گهواره‏ی گور در این صحرا، صدای اصغر آید ...

چوب ستم بر این سر اَنوَر مزن یزید

مجلس یزید(لعنة الله علیه) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . ?: @nohe_torki . میرزا عبدالجواد جودی خراسانی . چوب ستم بر این سر اَنوَر مزن یزید تیر اَلم به جان پیمبر مزن یزید . این سر که نیست از زدنش بر تو واهمه بودی مدام زینت آغوش...

جمعی که خلق شد دو جهان از برایشان

مصائب شام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . ?: @nohe_torki . جودی خراسانی . جمعی که خلق شد دو جهان از برایشان دادند در خرابه‌ی بی‌سقف، جایشان . آنان که بودشان به سر نُه سپهر، جای مجروح از پیاده‌رَوی بود، پایشان . شخصی کنیز خواست...

باز، اسم کوفه آمد در میان و نامِ شام

ورود به شام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . ?: @nohe_torki . جودی خراسانی . باز، اسم کوفه آمد در میان و نامِ شام آه آه از صبحِ کوفه! وای وای از شامِ شام! . روز اندر پیش چشمم، تیره‌تر آید ز شب بشنَود گوشم اگر از خلق دوران، نامِ...

ای فخر کائنات! گذر کن دمی به شام

مصائب شام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . ?: @nohe_torki . جودی خراسانی . ای فخر کائنات! گذر کن دمی به شام ما را اسیر بین، تو ایا سیّد انام! . دانند شامیان ز جفا، خون ما حلال بگذر به ما که گشته به ما زندگی، حرام . دردم نه یک، نه...

ذوالجناحا پدرم رفت و نیامد خبرش

#ذوالجناح ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . جودی خراسانی . ذوالجناحا پدرم رفت و نیامد خبرش به کجا رفت؟ و چه رو داد و چه آمد به سرش؟ . به سراغ علی اکبر زحرم شد بیرون کُشت خود را به گمانم سر نعش پسرش . زغم قاسم ناکام در...

دسته بندی درختی