زبدةالاشعار

دسته بندی :جویا تبریزی

راز پنهان غنچه را کرد از لبِ اظهار گل

مدح و میلادیه حضرت امیرالمومنین (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم میرزا داراب بیگ (جویا تبریزی) . راز پنهان غنچه را کرد از لبِ اظهار گل از در و دیوار گلشن می کند اسرار گل . صبحدم در ساحت گلشن به تحریک...

به حمداللّه زبان نکته سنجم گوهر افشان شد

مدح حضرت امیرالمومنین (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم میرزا داراب بیگ ( #جویا_تبریزی ) . به حمداللّه زبان نکته سنجم گوهر افشان شد امیرالمؤمنین شاه ولایت را ثناخوان شد . زهی ذاتی که مدّاح است جبریلش چو...

گشتم ز لطف حضرت بی چون و ذوالمنن

در مدح حضرت امیرالمومنین (ع) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مرحوم ميرزا داراب بيگ ( جویا تبریزی ) . گشتم ز لطف حضرت بی چون و ذوالمنن مدّاح برج مهر امامت ابوالحسن . بر لوح دل چو جوهر آیینه خشک باد باشد به غیر...

نصرتْ دِهِ حبیب خدا مرتضی علی

مدح حضرت امیرالمومنین علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مرحوم ميرزا داراب بيگ ( جویای تبریزی ) . نصرتْ دِهِ حبیب خدا مرتضی علی یکرنگ خواجه دو سرا مرتضی علی . در بحر نعت و منقبتم آشنا کنید یا مصطفی محمّد...

تنگ عیشم دارد از بس دور چرخ چنبری #مهدیه

یا مهدی . ✍️زبدة الاشعار✍️ . ?: @nohe_torki . مرحوم میرزا داراب بیگ تبریزی کشمیری (جویای تبریزی) . تنگ عیشم دارد از بس دور چرخ چنبری چون شمیم غنچه‏ ام در دام بی بال و پری . مانده است از طبع من معنی تراشی یادگار همچنان...

دسته بندی درختی