زبدةالاشعار

موضوع :جویا تبریزی

گشتم ز لطف حضرت بی چون و ذوالمنن #حیدریه

در مدح حضرت امیرالمومنین (ع) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مرحوم ميرزا داراب بيگ ( جویا تبریزی ) . گشتم ز لطف حضرت بی چون و ذوالمنن مدّاح برج مهر امامت ابوالحسن . بر لوح دل چو جوهر آیینه خشک باد باشد به غیر...

نصرتْ دِهِ حبیب خدا مرتضی علی #حیدریه

مدح حضرت امیرالمومنین علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مرحوم ميرزا داراب بيگ ( جویای تبریزی ) . نصرتْ دِهِ حبیب خدا مرتضی علی یکرنگ خواجه دو سرا مرتضی علی . در بحر نعت و منقبتم آشنا کنید یا مصطفی محمّد...

تنگ عیشم دارد از بس دور چرخ چنبری #مهدیه

یا مهدی . ✍️زبدة الاشعار✍️ . ?: @nohe_torki . مرحوم میرزا داراب بیگ تبریزی کشمیری (جویای تبریزی) . تنگ عیشم دارد از بس دور چرخ چنبری چون شمیم غنچه‏ ام در دام بی بال و پری . مانده است از طبع من معنی تراشی یادگار همچنان...

دسته بندی درختی