زبدةالاشعار

موضوع :حافظ شیرازی

مقدری که ز آثار صنع کرد اظهار #حیدریه

مدح حضرت علی (ع) . . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . شعری منسوب به #حافظ_شیرازی . مقدری که ز آثار صنع کرد اظهار سپهر و مهر و مه و سال و ماه و لیل و نهار مدار سیر کواکب به امر کن فیکون قرار داد بر این طاق گنبد دوار...

دل از من برد و روی از من نهان کرد #مهدیه

غزل . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ 🆔: @nohe_torki . حافظ شیرازی . دل از من برد و روی از من نهان کرد خدا را با که این بازی توان کرد . شب تنهاییم در قصد جان بود خیالش لطف های بی کران کرد . چرا چون لاله خونین دل نباشم که با ما نرگس...

ملک هستی کمینه دولت اوست #فاطمیه

در وصف حضرت زهرا (س) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . فانی تبریزی تضمینی از غزل حافظ . ملک هستی کمینه دولت اوست کون و امکان رهین منّت اوست جان مهیا برای خدمت اوست دل سرا پردۀ محبّت اوست دیده آیینه‌ دار طلعت اوست ...

نگار ما بسلامت رسید و کور نافس شد #پیامبراسلام #هدایت_تبریزی

میلادیه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . محمد هدایتی تبریزی تضمینی از غزل حافظ . نگار ما بسلامت رسید و کور نافس شد ملک کمر به ارادت ببست و حارس شد خوش از تشرّف او قائمان و جالس شد...

ای مظهر خلاّق جهان ای شه عادل #مهدیه

یا مهدی . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #اشتری_اصفهانی تضمین غزلی از #حافظ_شیرازی . ای مظهر خلاّق جهان ای شه عادل ای نام تو سر دفتر هر سالک کامل روشن بود این نکته بهر رهرو عاقل آنکس که ندارد بجهان مهر تو در دل...

دسته بندی درختی