زبدةالاشعار

موضوع :حجت مرتضایی

دوتدی عزاشهرکوفه #حیدریه #حجت_مرتضایی

در ضربت خوردن حضرت امیرالمومنین علیه السلام . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . حجت مرتضایی . #سبک_من_زینبم_زینبم_من . . دوتدی عزاشهرکوفه آی دوشدی غمدن کسوفه شمشیرینی ابن ملجم ویردی امام رئوفه یامرتضی یاعلی جان۴ . ...

بیا ای شاه ایران #رضویه #حجت_مرتضایی

مدح و میلادیه حضرت امام رضا علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک . حجت مرتضایی . بیا ای شاه ایران بیاماه خراسان شده خاک حریمت آقاحج فقیران ماه مشهدی گل محمدی آقا خوش آمدی امام رضا . رضاجانم رضا...

شب میلاد رضادی #رضویه #حجت_مرتضایی

میلادیه حضرت امام رضا علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_با_تو_بودن_و_نبودن #سبک_سیاه_و_سپید . حجت مرتضایی . شب میلاد رضادی بیت نجمه با صفادی بو گجه آدین چاغیرام آدی دردیمه دوادی . گلدی امام هشتم...

مژده شیعیان خواهر حضرت رضا گلوب #حضرت_معصومه #حجت_مرتضایی

مدح و میلادیه حضرت معصومه سلام الله علیها #فارسی_ترکی . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_از_صلابت … . حجت مرتضایی . #ترکی . مژده شیعیان خواهر حضرت رضا گلوب بی نوالرین دردینه بو گجه دوا گلوب آسمان عصمتین شرفلی...

البشارت آمد امشب ساقی کوثر علی #حیدریه

میلادیه حضرت امیرالمومنین، مولی الموحدین علی ابن ابیطالب (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . حجت مرتضایی . سبک : نقل بپاشید گل بریزید…. . حجت مرتضایی . البشارت آمد امشب ساقی کوثر علی شیعیان مژده رسیده شافع...

دسته بندی درختی