زبدةالاشعار

موضوع :حسنی افشرد

رقیه ای گل نازیم #حضرت_رقیه #حسنی_تبریزی

میانداری شهادت حضرت رقیه (س) #رقیم_وای_رقیم_وای … . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_علی_اصغر_مه_انور … منیم ای تشنه قربانیم … حسین ای شاه مظلومان … . حاج حسین حسنی تبریزی . رقیّم وای رقیّم وای … بالام لایلای...

چوخ آغلاما یات ساکت اول اصغریم لایلای #اصغریه #حسینی_تبریزی

زبانحال حضرت رباب (س) به حضرت علی اصغر (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_بزم_عزاده_گیمیشم . حاج حسین حسنی تبریزی . چوخ آغلاما یات ساکت اول اصغریم لایلای قالموش نجه قوینومدا گور اللریم لایلای لایلای بالام...

زینبیم آز آغلا ای آنام نشانی

زبانحال حضرت اباعبدالله به خواهرش در موقع وداع . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_دولدوروب_جهانی_واحسین_صداسی مشابه . حاج حسین حسنی تبریزی . زینبیم آز آغلا ای آنام نشانی توکمه اشک چشمون آیرلوق زمانی سن بتوله...

گوزون آچ ای دیزیمون طاقتی قاسم گوزون آچ #قاسمیه #حسنی_تبریزی

زبانحال حضرت در بالین برادر زاده اش حضرت قاسم . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_یارالی_جان_یارالی … 4 سبک . حاج حسین حسنی تبریزی . گوزون آچ ای دیزیمون طاقتی قاسم گوزون آچ عموون چوخدی بو گون محمتی قاسم گوزون...

دسته بندی درختی