زبدةالاشعار

موضوع :حسین شهاب پور

به گلشن غنچه ای وا شد #رضویه #حسین_شهاب_پور

مدح و میلادیه حضرت امام رضا علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_علی_مولای_درویشان مشابه . کربلای حسین شهاب پور . به گلشن غنچه ای وا شد گل زیبا شکوفه شد زنور ماه سیمایش منور دشت و صحرا شد . رضا جانم...

ای رضا ای کوکب رخشان سلام اولسون سنه #رضویه #حسین_شهاب_پور

سلام بر ثامن الائمه علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . کربلایی حسین شهاب پور . ای رضا ای کوکب رخشان سلام اولسون سنه ای رضا ای منبع احسان سلام اولسون سنه ای حبیب حضرت رحمان سلام اولسون سنه قبر پاکین جلوه...

بوش قالوب سنسیز علی محراب و منبر کوفه ده #حیدریه #حسین_شهاب_پور

در شهادت حضرت امیرالمومنین علیه السلام . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_زینبم_جان_اوستیم … 4 سبک . حسین شهاب پور . بوش قالوب سنسیز علی محراب و منبر کوفه ده عالم معناده قان آغلور پیعمبر کوفه ده . . ای کلام...

شیعیان مژده که میلاد رضا مفخر ماست #رضویه

مدح و میلادیه حضرت امام رضا علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . کربلایی حسین شهاب پور . شیعیان مژده که میلاد رضا مفخر ماست خاک زیر قدمش سرمه چشم تر ماست . بدرخشیده چو مهر از افق برج ولا هشتمین اختر تابنده...

آمد به دنیا آن ماه تابان محبوب دلها #رضویه

مدح و میلادیه حضرت امام رضا علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . کربلایی حسین شهاب پور . آمد به دنیا آن ماه تابان محبوب دلها شد از فروغش عالم درخشان هم گشته زیبا جانم رضا جان جانم رضا جان جانم رضا جان ...

ترک ایدوب یا رب جهانی میوه قلب پیمبر #صادقیه #حسین_شهاب_پور

شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . کربلایی حسین شهاب پور . ترک ایدوب یا رب جهانی میوه قلب پیمبر صادق آل محمد زاده زهرای اطهر . ایلدی مسموم او شاهی ظلم الیله اهل کینه مرتضی یاتمیش...

دسته بندی درختی