زبدةالاشعار

موضوع :حقیر خویی

گینه زمانه ده آثار غم هویدادور #حقیر_خویی

کیفیّت کوچ امام حسین(ع)از مدینه . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم میرزا عبدالوهاب حقیرخویی . گینه زمانه ده آثار غم هویدادور غم و مصیبت و محنت نشانی پیدادور . اولوبدی فکره بنین و بنات پیچیده ز بسکه زار و غمین...

دسته بندی درختی