زبدةالاشعار

موضوع :خوندل تبریزی

ای نماز اوسته جمالی قانه غلطان وای بابام وای #حیدریه #خوندل_تبریزی

زبانحال حضرت زینب (س) در شهادت حضرت علی (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_ای_ویرن_ویرانه_یرده . مرحوم حاج حیدر خوندل تبریزی . ای نماز اوسته جمالی قانه غلطان وای بابام وای بی وفا افراد الیندن باغرى آلقان...

الهی من گرفتار خطایم #مناجات #خوندل

مناجات . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم خوندل . الهی من گرفتار خطایم عنایت کن که محتاج خطایم . الهی با من آن کن تو سزائی نه با من آن نما که من سزایم . گنهکارم ملولم روسیاهم پشیمانم که لغزیده است پایم . به...

سند الیندن گلمیشم جانه آنا یافاطمه #کاظمیه #خوندل_تبریزی

شهادت حضرت موسی ابن جعفر (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم خوندل تبریزی . سند الیندن گلمیشم جانه آنا یافاطمه سنده گل بغداده زندانه آنا یافاطمه . . کاش اولیدی ای آنا آزاده لردن بیر نفر شعلۀ آهیله قلبیم تک...

بیله آغلاما یاندیم بیر آز یات على لایلای #اصغریه #خوندل_تبریزی

زبانحال حضرت رباب (س) به حضرت علی اصغر (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_علی_جان_بالا_لبیک . مرحوم خوندل تبریزی . بیله آغلاما یاندیم بیر آز یات على لایلای باشوندان سو خیالین اوغول آت علی لایلای . . علی...

دور آنا قبر پاکیوه گلدی وفالی زینبون #ورود_مدینه #خوندل_تبریزی

ورود به مدینه . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_ای_حرمینه_ناز_ایدن … مشابه . مرحوم خوندل . دور آنا قبر پاکیوه گلدی وفالی زینبون قدّی خمیده زلفی آغ باشی قرالی زینبون . . قبریوه آل احمدی دیده سی تر گتورموشم...

دسته بندی درختی