زبدةالاشعار

موضوع :دارا تبریزی

حسین جان نیزه باشندا یارالی باشوا یانّام #کوفه #دارا_تبریزی

حالات کوفه زبانحال عليا مكرمه زینب کبری (س) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_حسین_ای_شاه_مظلومان … . مرحوم دارا تبریزی . حسین جان نیزه باشندا یارالی باشوا یانّام باخوب رخساروه تازه آخان قان یاشوا يانّام ...

دسته بندی درختی