زبدةالاشعار

موضوع :دلریش

گلون شیعه لر جمله شور و نوایه #رضویه #دلریش

شهادت امام رضا (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم دلریش . گلون شیعه لر جمله شور و نوایه ائداخ ناله بوگون امام رضایه دیون شوریله وا غریب الغربا . . . ندور بولمرم بوندا یارب حکمت چکوب انبیا اولیا جمله غربت...

ای گل جمالی حسرت شمس و قمر على #راه_شام #دلریش

زبانحال حضرت سکینه در راه شام . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم دلریش . ای گل جمالی حسرت شمس و قمر على گلم دالونجا سایه کیمی دیده تر على . چک بیر کناره دور روخوندن او کاکلی تا بیر ائدیم او هاشمی خاله نظر على...

دسته بندی درختی