زبدةالاشعار

دسته بندی :دکتر قاسم رسا

خلق جهان محو نور روى محمّد

در مدح حضرت خاتم الانبیا (ص) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . دکتر قاسم رسا . خلق جهان محو نور روى محمّد شیفتۀ سیرت نکوى محمّد . دیده گرش صد هزار بار ببیند سیر نخواهد شدن ز روى محمّد . نیست مهى در فلک به نور...

با صد هزاران جلوه شد از پرده بیرون ماه من

مدح و میلاد حضرت رسول اکرم (ص) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . دکتر قاسم رسا . با صد هزاران جلوه شد از پرده بیرون ماه من تا ماه گردون را کند محو جمال خویشتن . دل روشن از سیماى او جان سر خوش از صهباى او شاهى که...

ساربان تندمران محمل زینب زین بیش

زبانحال حضرت زینب سلام الله علیها در راه شام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مرحوم دکتر قاسم رسا #تضمین از غزل #سعدی_شیرازی . ساربان تندمران محمل زینب زین بیش تا نهد مرهمی آن مونس جان بر دل ریش کز غمش سخت پریشانم...

الهی بی پناهان را پناهی #مناجات

مناجات   دکتر قاسم رسا الهی بی پناهان را پناهی به سوی خسته حالان کن نگاهی مرا شرح پریشانی چه حاجت که بر حال پریشانم گواهی خدایا تکیه بر لطف تو دارم که جز لطفت ندارم تکیه گاهی دل سرگشته ام را رهنما باش که دل بی...

دسته بندی درختی