زبدةالاشعار

موضوع :دکتر کاظم نظری (بقا)

کار ما چیست در این دوره؟ هراسان بودن

پندیات . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . دکتر کاظم نظری بقا . کار ما چیست در این دوره؟ هراسان بودن مثل بادی که به صحراست، پریشان بودن . بام تا شام دویدن، نرسیدن هرگز دائما دربدرِ یک دو سه تا نان بودن . دیدن بچۀ...

سروم ولی ز باد مخالف خمیده ام

پندیات . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . دکتر کاظم نظری بقا . سروم ولی ز باد مخالف خمیده ام بادم که در هوای غریبی وزیده ام . رفته ست آشیانۀ رویای من به باد صیدی رمیده ام به شکافی خزیده ام . شاهین پرشکستۀ صحرای...

امشب شب شهادت زهرای اطهر است #فاطمیه

شهادت حضرت زهرا (س) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . دکتر کاظم نظری بقا . امشب شب شهادت زهرای اطهر است امشب شب عروج عزیز پیمبر است . امشب شب جدایی روح است از جهان آغاز سوگواری آیات کوثر است . امشب چراغ رابطه...

زندگی بی تپش و شور چه حالی دارد؟ #پندیات

پندیات . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . دکتر کاظم نظری بقا . زندگی بی تپش و شور چه حالی دارد؟ زیستن بر لبه ی گور چه حالی دارد؟ . فکر کن صبح به روی تو نخندد پس از این دائماَ خانه ی بی نور چه حالی دارد؟ . فکر کن هم...

از این به بعد نبینند در خفا غارت

پندیات . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . دکتر کاظم نظری بقا . از این به بعد نبینند در خفا غارت رسیده عصرِ شگفت‌آورِ پسا غارت . اگر چپاولِ دیروز بود پنهانی کنون شده‌ست به شیپور و با صدا غارت . شنیده‌ام که در این...

دسته بندی درختی