زبدةالاشعار

موضوع :ذاکر مراغه ای

گوزیم یاشی دونور گوز کاسه سینده قانه یا زهرا #حسینیه #ذاکر_مراغه_ای

قتلگاه . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . ذاکر مراغه ای . گوزیم یاشی دونور گوز کاسه سینده قانه یا زهرا همیشه ساخلارام ماتم شه عطشانه یازهرا . گلیدون کاش او گون که یخدیلار آتدان او مظلومی ائدوبدی زلزله بو گنبد نُه...

بو نه الدور، بو نه بارماق، بو نه پیکر یارالی #کوچ_کربلا #ذاکر_مراغه_ای

کوچ از کربلا زبانحال حضرت زینب (س) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_یارالی_جان_یارالی و … 4 سبک … #سبک_کربلا_منتظر_ماست #سبک_شهریاریمسن_آقا . ذاکر مراغه ای . بو نه الدور، بو نه بارماق، بو نه پیکر یارالی بو...

نقدر هجره دؤزوم من علیل و مضطر الهی

زبانحال حضرت صغری (س) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم ذاکر مراغه ای . نقدر هجره دؤزوم من علیل و مضطر الهی گوزوم قالوب قاپیدا هاردا قالدی اکبر الهی . گئدنده وعده وئروبدی گلوب منیده آپارسین ندندی گلمدی...

اَحدا حمد تو گفتن نه مرا هست توانی #مناجات #ذاکر_مراغه_ای

مناجات … ذاکر مراغه ای … اَحدا حمد تو گفتن نه مرا هست توانی شده مبهوت ز وصف تو همه نطق و بیانی ز وجود تو وجود همه موجود وجودند همه از جود تو از کتم و عدم سرزده گانی همه آحاد به توحید تو دارند گواهی همه ذرّات به توصیف تو...

دسته بندی درختی