زبدةالاشعار

موضوع :ذهنی زاده

ای گوزل قارداشمون نازلی دل آراسی قیزیم #کوچ_شام #ذهنی_زاده

کوچ از شام زبانحال حضرت علیا مکرمه زینب کبری (س) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم ذهنی زاده . ای گوزل قارداشمون نازلی دل آراسی قیزیم باشه یتدی باشمون درد و بلایاسی قیزیم . قارداشیم گلشنینه تازه شگفته گلیدون...

دیار شامه گل گور بیر نلر وار یا رسول الله #ورود_شام #ذهنی_زاده

ورود آل الله به شهر شام . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_علی_اصغر_مه_انور … 8 سبک … منیم ای تشنه قربانیم … حسین ای شاه مظلومان … ئوزوم گوردوم … . مرحوم ذهنی زاده . دیار شامه گل گور بیر نلر وار یا رسول الله...

قارداشون یخوبلا قولسوز ای شه زمن یارالی #عباسیه #ذهنی_زاده

استمداد حضرت ابالفضل علیه السلام . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_سو_یوخومدی_قزلاروندان … 5 سبک . مرحوم ذهنی زاده . قارداشون یخوبلا قولسوز ای شه زمن یارالی باش یارالی گوز یارالی یوز یارا بدن یارالی . . بسکه...

دسته بندی درختی