زبدةالاشعار

موضوع :ذوقی تبریزی

ای غمی آغلار قویان کون و مکانی دور گِئداخ

زبانحال حضرت زینب (س) در کوچ از شام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم محمد ابراهیم ذوقی تبریزی . . ای غمی آغلار قویان کون و مکانی دور گِئداخ کربلایه یوللانور غم کاروانی دور گئداخ . . ای مدینه بلبلی ترک وطن...

ئولوب خرابه ده ای شامیان بالام قالدی

زبانحال حضرت زینب (س) در کوچ از کربلا . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم حاج محمد ابراهیم ذوقی تبریزی . ئولوب خرابه ده ای شامیان بالام قالدی مدینییه گیدورم باغریقان بالام قالدی . مزارینی سیزی تاری گلون زیارت...

دسته بندی درختی