زبدةالاشعار

دسته بندی :رضا غلامپور(دلپاک)

ای دل دل آچ خدای کریمون ثناسینا #اصغریه

حالات حضرت علی اصغر (ع) . ✍️زبدةالاشعار✍️ ?: @nohe_torki . رضا غلامپور (دلپاک) . ای دل دل آچ خدای کریمون ثناسینا اول آشنای محض رموز رجاسینا . وور بیر خلوص خاصّیله هنگام ابتلا دست نیاز حلقۀ باب رجاسینا . هر کیم خلوصیله...

دسته بندی درختی