زبدةالاشعار

موضوع :رضا غلامپور(دلپاک)

نقش بندیدور خط معدلت صفحه ی عذاریندا یاعلی #حیدریه #رضا_غلامپور

مدح حضرت علی (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . رضا غلامپور ( دلپاک) . نقش بندیدور خط معدلت صفحه ی عذاریندا یاعلی سر صبر خالق نهفته دور قلب بردبار یندا یاعلی . . سیرت عملده ضمیریوه قوه ی کرم بس اولوب مقیم بو...

ای آن دلاور کز تبار خاک ایران بوده ای #قاسم_سلیمانی #رضا_غلامپور

در سوگ سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #رضا_غلامپور . ای آن دلاور کز تبار خاک ایران بوده ای بر سید دوران خود حقّا که سلمان بوده ای . از پشت خنجر خوردنت اهل یقین را شد گواه در...

ای دل دل آچ خدای کریمون ثناسینا #اصغریه

حالات حضرت علی اصغر (ع) . ✍️زبدةالاشعار✍️ ?: @nohe_torki . رضا غلامپور (دلپاک) . ای دل دل آچ خدای کریمون ثناسینا اول آشنای محض رموز رجاسینا . وور بیر خلوص خاصّیله هنگام ابتلا دست نیاز حلقۀ باب رجاسینا . هر کیم خلوصیله...

دسته بندی درختی