زبدةالاشعار

موضوع :سازگار

روی تو روی خدای تو #رضویه #سازگار

مدح و میلادیه حضرت امام رضا علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک . حاج غلامرضا سازگار . روی تو روی خدای تو جان جهان، رونمای تو مروه وسعی و صفای من درحرم باصفای تو یا سیدی یا امام رضا خوش آمدی یا امام...

مه برج ایمان، علی ابن موسی #رضویه #سازگار

مدح و میلادیه حضرت امام رضا علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . حاج غلامرضا سازگار . مه برج ایمان، علی ابن موسی در دُرج امکان، علی ابن موسی . سپهر امامت، محیط کرامت یم جود و احسان، علی ابن موسی . به آدم...

کریمۀ آل پیمبر #حضرت_معصومه #سازگار

مدح و میلادیه حضرت معصومه سلام الله علیها . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک . حاج غلامرضا سازگار . کریمۀ آل پیمبر سلالۀ موسی جعفر کوثر زهرای مطهر لالۀ باغ سرسبز تبارک فاطمه عید میلادت مبارک . . . عالمۀ آل...

کریمۀ آل محمّد #حضرت_معصومه #سازگار

مدح و میلادیه حضرت معصومه سلام الله علیها . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک . حاج غلامرضا سازگار . کریمۀ آل محمّد حضرت معصومه خوش آمد بیت ولایت آمده گلشن امام هفتم چشم تو روشن . . . این دختریاسین وطاهاست این...

گشته کرب و بلا شهر مدینه #صادقیه #سازگار

شهادت امام جعفر صادق علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک . حاج غلامرضا سازگار . گشته کرب و بلا شهر مدینه زهرا دست عزا کوبد به سینه شد کشته صادق قرآن ناطق واویلا واویلا آه و واویلا . . . پرپر گشته گل...

در عزای صادق آل رسول #صادقیه #سازگار

شهادت امام جعفر صادق علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک . حاج غلامرضا سازگار . در عزای صادق آل رسول تسلیت بادا به زهرای بتول شهر یثرب کربلاست فاطمه صاحب عزاست . . . حجت خلاق سرمد کشته شد صادق آل...

السلام علیک یا امام صادق #صادقیه #سازگار

شهادت امام جعفر صادق علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک . حاج غلامرضا سازگار . السلام علیک یا امام صادق ای کتاب ناطق!کاشف الحقایق! یا امام مظلوم . . ای زده زهر کین بر دلت شراره دیده دریای خون سینه...

ای نغمۀ عاشقانۀ من #نماز #سازگار

نماز . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . حاج غلامرضا سازگار . ای نغمۀ عاشقانۀ من محبوب ترین ترانۀ من ای محرم خلوت من و دوست ای زمزمۀ شبانۀ من هم بال عروج من به معراج هم مونس آشیانۀ من در محفل با خدا نشستن مطلوب ترین...

دسته بندی درختی