زبدةالاشعار

موضوع :سعدی زمان

ئولونجه وار یری گَلسم فغان و فریاده #اکبریه #سعدی_زمان

شهادت حضرت علی اکبر علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم حسینی سعدی زمان . ئولونجه وار یری گَلسم فغان و فریاده الهی بو نه گوزل آرزودی دنیاده . قوجا آتا آچا گوز جان ویرن زمانینده جوان اوغول گوره یارب...

گوزون قربانیم آچ گوزلرون ارخام ایلیم قارداش #عباسیه #سعدی_زمان

زبانحال امام مظلوم (ع) در سر نعش حضرت ابوالفضل (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_علی_اصغر_مه_انور … 7 سبک . مرحوم حسینی سعدی زمان . گوزون قربانیم آچ گوزلرون آرخام ایلیم قارداش منی یالقوزلیوب دشمن سنوب...

دلم برناله و چشمم بگریه شائق است امروز #صادقیه #سعدی_زمان

شهادت امام صادق علیه السلام . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم حسینی سعدی زمان . دلم برناله و چشمم بگریه شائق است امروز وفات حجت ششم امام صادق است امروز . امام اعدل و اعلم وصی حضرت خاتم به پنجم حجت خلاق عالم...

دسته بندی درختی