زبدةالاشعار

موضوع :سعدی زمان

مصیبتین بیری مافوقین ایلسه تعداد #سجادیه_شهادت #سعدی_زمان

بیان حالات حضرت فخرالساجدین امام زین العابدین (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم سعدی زمان . مصیبتین بیری مافوقین ایلسه تعداد اولار گوزینده مجسّم مصیبت سجّاد . امام ساجده چوخ ظلم اهل شام ایلدی تمام ظلمینی...

کربلا ظلمی یتوب اتمامه خوش گلدون باجی #کوچ_کربلا #سعدی_زمان

زبانحال جسد مقدّس امام بخواهرش در کوچ از کربلا . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_زینبم_جان_اوستیم … 4 سبک . مرحوم سعدی زمان . کربلا ظلمی یتوب اتمامه خوش گلدون باجی عازم اول باشیم دالنجا شامه خوش گلدون باجی . ...

گینه شکسته گوگل نی کیمی فغان ویروری #کوچ_کربلا #سعدی_زمان

اذان گفتن جسد مقدّس امام در قتگاه . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم سعدی زمان . گینه شکسته گوگل نی کیمی فغان ویروری اودور الیمده قلم شرح داستان ویروری . بلا چولی گوگل آیینه سنده جلوه لنور سوسوز باشی کسیلن...

بلای عشقیله یارب دولوبدی بو رگ و پوست #حسینیه #سعدی_زمان

محبّت امام حسین (ع) در قلوب مومنین اِنَّ لِلحُسَین مَحَبَّةً مَکنونَةً فی قُلوبِ المُؤمِنینَ ماجرای #اباذر و #سلمان #گریز #شام_غریبان . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم سعدی زمان . بلای عشقیله یارب دولوبدی بو...

باجون قارداش قویوب جسمون یارالی بیکفن گیتمز #کوچ_کربلا #سعدی_زمان

زبانحال علیا مکرمه عقیلةالعرب در قتلگاه . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_علی_اصغر_مه_انور … 7 سبک . مرحوم سعدی زمان . . باجون قارداش قویوب جسمون یارالی بیکفن گیتمز باشون عشقی چکور شامه اگر سن گیتمسن گیتمز . ...

دسته بندی درختی