زبدةالاشعار

موضوع :سعدی شیرازی

صبحدم خاکی به صحرا برد باد از کوی دوست #عید_فطر #سعدی_شیرازی

ماهِ نو . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . سعدی شیرازی . صبحدم خاکی به صحرا برد باد از کوی دوست بوستان در عنبر سارا گرفت از بوی دوست . دوست گر با ما بسازد دولتی باشد عظیم ور نسازد می‌بباید ساختن با خوی دوست . گر...

ز حد بگذشت مشتاقی و صبر اندر غمت یارا #مهدیه

یا مهدی . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سعدی_شیرازی . ز حد بگذشت مشتاقی و صبر اندر غمت یارا به وصل خود دوایی کن دل دیوانهٔ ما را . علاج درد مشتاقان طبیب عام نشناسد مگر لیلی کند درمان غم مجنون شیدا را . گرت...

به نوبت اند ملوک اندرین سپنج سرای

پندیات . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سعدی_شیرازی . به نوبت اند ملوک اندرین سپنج سرای کنون که نوبت تست ای ملک به عدل گرای . چه دوستی کند ایام اندک اندک بخش که بار بازپسین دشمنیست جمله ربای؟ . چه مایه بر سر این...

این بوی روح پرور از آن خوی دلبر است #مهدیه

باز آ… . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . سعدی . این بوی روح پرور از آن خوی دلبر است وین آب زندگانی از آن حوض کوثر است . ای باد بوستان مگرت نافه در میان وی مرغ آشنا مگرت نامه در پر است . بوی بهشت می‌گذرد یا نسیم...

ماه فرو مانَد از جمال محمّد #پیامبراسلام

مدح و میلادیه حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وآله و سلم . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . سعدی . ماه فرو مانَد از جمال محمّد سرو نباشد به اعتدال محمّد . قدر فلک را کمال و منزلتی نیست در نظر قدرِ با کمال محمّد . وعده...

بگذار تا بگرییم چون ابر در بهاران

روز وداع یاران . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . ?: @nohe_torki . #سعدی_شیرازی . بگذار تا بگرییم چون ابر در بهاران کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران . هر کو شراب فرقت روزی چشیده باشد داند که سخت باشد قطع امیدواران . با ساربان بگویید...

ساربان تندمران محمل زینب زین بیش

زبانحال حضرت زینب سلام الله علیها در راه شام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مرحوم دکتر قاسم رسا #تضمین از غزل #سعدی_شیرازی . ساربان تندمران محمل زینب زین بیش تا نهد مرهمی آن مونس جان بر دل ریش کز غمش سخت پریشانم...

دسته بندی درختی