زبدةالاشعار

دسته بندی :سنایی

جهان پر درد می‌بینم دوا کو

پندیات . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . سنائی غزنوی . جهان پر درد می‌بینم دوا کو دل خوبان عالم را وفا کو . ور از دوزخ همی ترسی شب و روز دلت پر درد و رخ چون کهربا کو . بهشت عدن را بتوان خریدن ولیکن خواجه را در کف...

روحی فداک ای محتشم لبیک لبیک ای صنم

در مدح حضرت خاتم الانبیا (ص) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . حکیم سنایی غزنوی . روحی فداک ای محتشم لبیک لبیک ای صنم ای رای تو شمس‌الضحی وی روی تو بدرالظلم . مایه ده آدم تویی میوۀ دل مریم تویی همشهری زمزم تویی یا...

ای دل غافل مباش خفته درین مرحله #پندیات

موعظه سنایی ای دل غافل مباش خفته درین مرحله طبل قیامت زدند خیز که شد غافله روز جوانی گذشت موی سیه شد سپید پیک اجل در رسید ساخته کن راحله آنکه ترا زاد مرد و آنکه ز تو زاد رفت نیست ازین جز خیال نیست از آن جز خله خیزو درین...

دسته بندی درختی