زبدةالاشعار

موضوع :سوگنامه اشتهاردی

از گفتنیهای غم انگیز اینکه روزی … #متن_روضه

ذکر مصائب از زبان امام سجاد علیه السلام   از گفتنیهای غم انگیز اینکه روزی امام سجاد علیه السلام در بازار دمشق عبور می کرد منهال بن عمرو با او روبرو شد و عرض کرد: چگونه روز را به شب آوردی ای پسر رسول خدا صلی الله علیه و...

دسته بندی درختی