زبدةالاشعار

موضوع :سید حمیدرضا برقعی

می ایستم امروز خدا را به تماشا #اکبریه #برقعی

مدح و میلادیه حضرت علی اکبر (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . سید حمید رضا برقعی . می ایستم امروز خدا را به تماشا ای محو شکوه تو خداوند سراپا . ای جان جوان مرد به دامان تو دستم من نیز جوانم، ولی افتاده ام از...

شب همان شب که سفر مبدأ دوران می شد #حیدریه

لیلة المبیت (1) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . سید حمید رضا برقعی . شب همان شب که سفر مبدأ دوران می شد خط به خط باور تقویم مسلمان می شد . شب همان شب که جهانی نگران بود آن شب صحبت از جان پیمبر به میان بود آن شب ...

دسته بندی درختی