زبدةالاشعار

موضوع :سید عباس حسینی جوهری

با غم عشق تو تا یار دل زار من است

مدح امام حسن مجتبی علیه السلام . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم سید عباس حسینی جوهری . با غم عشق تو تا یار دل زار من است بهتر از خلد برین گوشۀ بیت الحزن است . نه غم حور و نه اندیشۀ جنت دارم از زمانی که مرا...

دسته بندی درختی