زبدةالاشعار

موضوع :شایق اردبیلی

پر آچوب گلدی هواده دله پیکانون اوجی #اصغریه #شایق_اردبیلی

حالات حضرت علی اصغر . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم شایق اردبیلی . پر آچوب گلدی هواده دله پیکانون اوجی تیكدی گل برگینی شاخ گله پیکانون اوجی . . باغبان باغیده نفسیله ائدوب جنگ و ستیز نفسی مغلوب ایلدی ائتدی...

گلمیشم قارداش جنازون اوسته قانیاش توکمگه #کوچ_کربلا #شایق_اردبیلی

کوچ از کربلا . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم شاطر قباد شایق اردبیلی (1) . گلمیشم قارداش جنازون اوسته قانیاش توکمگه نعشوون اوسته آچوب معجر یولوب باش توکمگه . . باشینه شاهون ائدرلر دسته دسته گل نثار بس نیه...

دسته بندی درختی