زبدةالاشعار

موضوع :شهریار

می توان در سایه آموختن #معلم #شهریار

در مقام معلم . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم استاد شهریار . می توان در سایه آموختن گنج عشق جاودان اندوختن . اول از استاد، یاد آموختیم پس، سویدای سواد آموختیم . از پدر گر قالب تن یافتیم از معلم جان روشن...

شیعیان دیگر هوای نینوا دارد حسین – شهریار

خروج از مکه . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مرحوم شهریار . شیعیان دیگر هوای نینوا دارد حسین روی دل با کاروان کربلا دارد حسین . از حریم کعبه ی جدش به اشکی شست دست مروه پشت سر نهاد اما صفا دارد حسین . می برد در...

علی به باغ فدک، بیلِ زارعان بر دوش #حیدریه

مدح حضرت امیرالمومنین علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مرحوم سید محمد حسین بهجت تبریزی ( استاد شهریار ) . علی به باغ فدک، بیلِ زارعان بر دوش چنان که چوب شبانان، عصاست با موسا . هوا تَفیده، دهن روزه، کار...

علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را #حیدریه

علی ای همای … . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مرحوم محمد حسین بهجت ( شهریار ) . علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدارا که به ماسوا فکندی همه سایه هما را . دل اگرخداشناسی همه در رخ علی بین به علی شناختم من به خدا قسم...

دسته بندی درختی