زبدةالاشعار

دسته بندی :شوری تبریزی

عسکری اوغلون وئرور جانانه جان یا فاطمه

در شهادت امام عسکری (ع) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم میرمحمود آقا شوری تبریزی . عسکری اوغلون وئرور جانانه جان یا فاطمه معتمد مسموم ائدوب گل آغلا یان یا فاطمه . . سن دیرسن بو بالان دنیاده هیچ بیر شاد...

قارداش باجون دوباره گلوب غم دیارینه

اربعین . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم میرمحمود آقا شوری تبریزی . قارداش باجون دوباره گلوب غم دیارینه حسرتده قالمیوب یتشوب یار یارینه . یاد ایلیوب سنی بو بیابانه گلمیشم دور سنده قیل نظاره بو نالانه گلمیشم ...

ای دستگیر شامیان ایوای بالام وای

حضرت رقیه سلام الله علیها . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم میر محمود آقا شوری تبریزی . ای دستگیر شامیان ایوای بالام وای ویردون خرابه یرده جان ایوای بالام وای . . دور بیر اوتور آچ گوزلرون ای نور عینیم آخر...

اسیر شمر اولوب حسین گئدوبدی شامه زینبون

اربعین . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . ?: @nohe_torki . مرحوم میرمحمود آقا شوری تبریزی . اسیر شمر اولوب حسین گئدوبدی شامه زینبون خلاص اولوب حضوریوه گلوب سلامه زینبون . . . اگر چه قانلو باشیوی جداده چوخ گوروب باجون مکرر هر دیارده...

بو گون زینب یتشدی کربلایه

اربعین . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . ?: @nohe_torki . مرحوم میر محمود آقا شوری تبریزی . بو گون زینب یتشدی کربلایه اوجالدی ناله سی عرش خدایه . بو گون شش گوشه قبری تاپدی زینب باسوب آغوشه یتدی مدّعایه . دئدی قارداش اماندور دور...

ای حسین عاشقلری من کربلا زوّاریم

زبانحال زائر کربلا . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . ?: @nohe_torki . مرحوم میر محمود آقا شوری تبریزی . ای حسین عاشقلری من کربلا زوّاریم کربلاده خامس آل عبا زوّاریم . . سیز منیلن اربعینی کربلایه گئتمسوز اولماسوز عازم او قبر پاکه...

دسته بندی درختی