زبدةالاشعار

دسته بندی :صائب تبریزی

کیستند اهل جهان، بی سر و سامانی چند

… چند . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . صائب تبریزی . کیستند اهل جهان، بی سر و سامانی چند در ره سیل حوادث، ده ویرانی چند . چرخ کز خون شفق چهره خود دارد سرخ چه سرانجام دهد کار پریشانی چند؟ . زین گلستان که چو...

افسوس که ایام شریفِ رمضان رفت #مناجات

وداع ماه مبارک رمضان – ✍️زبدة الاشعار✍️ ?: @nohe_torki – صائب تبریزی – افسوس که ایام شریفِ رمضان رفت سی عید به یک مرتبه از دست جهان رفت – افسوس که سی پارهٔ این ماه مبارک از دست به یک باره چو اوراق خزان رفت...

برقِ خاشاکِ گنه، روزۀ تابستان است #مناجات

رمضانیه … صائب تبریزی … برقِ خاشاکِ گنه، روزۀ تابستان است دود این آتش جانسوز به از ریحان است میتوان یافت ز سی پارۀ ماه رمضان آنچه ز اسرار الهی همه در قرآن است هست در غنچۀ لب بستۀ این ماه، نهان گلستانی که...

یوسف شود آن کس که خریدار تو باشد #مهدیه

یا مهدی ــ ?: @nohe_torki میرزا محمّد علی صائب تبریزی یوسف شود آن کس که خریدار تو باشد عیسی شود، آن خسته که بیمار تو باشد از چشمۀ خورشید جگر سوخته آید هر دیده که لب تشنۀ دیدار تو باشد خوابی که به از دولت بیدار توان گفت...

دسته بندی درختی