زبدةالاشعار

موضوع :صائب تبریزی

افسوس که ایام شریفِ رمضان رفت #مناجات

وداع ماه مبارک رمضان – ✍️زبدة الاشعار✍️ ?: @nohe_torki – صائب تبریزی – افسوس که ایام شریفِ رمضان رفت سی عید به یک مرتبه از دست جهان رفت – افسوس که سی پارهٔ این ماه مبارک از دست به یک باره چو اوراق خزان رفت – ماه رمضان...

برقِ خاشاکِ گنه، روزۀ تابستان است #مناجات #صائب_تبریزی

رمضانیه … صائب تبریزی … برقِ خاشاکِ گنه، روزۀ تابستان است دود این آتش جانسوز به از ریحان است میتوان یافت ز سی پارۀ ماه رمضان آنچه ز اسرار الهی همه در قرآن است هست در غنچۀ لب بستۀ این ماه، نهان گلستانی که نسیمش نفس رحمان...

برقِ خاشاکِ گنه، روزه ی تابستان است #مناجات #صائب_تبریزی

رمضانیه ….. صائب تبریزی ….. برقِ خاشاکِ گنه، روزه ی تابستان است دود این آتش جانسوز به از ریحان است میتوان یافت ز سی پاره ی ماه رمضان آنچه ز اسرار الهی همه در قرآن است هست در غنچه ی لب بسته ی این ماه، نهان گلستانی که...

دسته بندی درختی