زبدةالاشعار

موضوع :صاعد تبریزی

گوز آچ یاتما قوم اوستونده امیر لشگریم قارداش #عباسیه #صاعد_تبریزی

زبانحال امام حسین (ع) در بالین حضرت ابوالفضل (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_علی_اصغر_مه_انور … 7 سبک مشابه . مرحوم صاعد تبریزی . گوز آچ یاتما قوم اوستونده امیر لشگریم قارداش سپهداریم علمداریم بو چولده...

دسته بندی درختی