زبدةالاشعار

موضوع :صالح علی نژاد

گینه مین خیالیله سالمشام باشما خیالوی یاعلی #حیدریه #صالح_تبریزی

مدح حضرت علی (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . صالح تبریزی . گینه مین خیالیله سالمشام باشما خیالیوی یاعلی بو امیده بیر گونی تا گورم او گوزل جمالیوی یاعلی . . مه مهر و انجم و آسمان سنیله تاپوب شرف و جلال سنه...

سزادی عرشه چخا زینبین نواسی آنا #فاطمیه

زبانحال حضرت زینب (س) در مصیبت حضرت زهرا (س) . ✍️ زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #صالح_علی_نژاد (صالح) . سزادی عرشه چخا زینبین نواسی آنا زمانه ده سنیدون غملر آشناسی آنا . گوزلدی بلبل دستان سرا ترانه دیسه ترانه دنده...

ای گلشن جمالی صفای بهار آنا #فاطمیه

زبانحال حضرت زینب (س) در فراق مادر . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . صالح علی نژاد . ای گلشن جمالی صفای بهار آنا عمرون گلون خزان ایلدی دست خار آنا . سن باغبان باغ صفا و امیدیدون مُشکین اولاردی سنله نسیم بهار آنا ...

سن تک کیمون جلالتی وار یا اباالحسن #رضویه

#یا_اباالحسن . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . صالح علی نژاد . سن تک کیمون جلالتی وار یا اباالحسن قبرونده جنّت آیتی وار یا اباالحسن . هر کیمسه نین که دردینه اولماز معالجه فکر علاج ایدر که یتیشسون نتایجه یوز دوندرر...

دسته بندی درختی