زبدةالاشعار

موضوع :صامت بروجردی

گر علی بعد از نبی بر مؤمنان مولا نبود

مجلس یزید . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . ?: @nohe_torki . مرحوم میرزا محمدباقر صامت بروجردی . گر علی بعد از نبی بر مؤمنان مولا نبود اسمی از اسلام و از اسلامیان بر جا نبود . آنکه را «لولا علی» بُد عمده اسباب کار در خلافت لایق...

روز ایجاد که حق خلقت دنیا می کرد #حیدریه

در مدح حضرت علی علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . مرحوم صامت بروجردی . روز ایجاد که حق خلقت دنیا می کرد در پس پرده علی بود،تماشا می کرد . بلکه از آینه ی کنت نبیا چو نبی سیر درآب و گل آدم و حوا می کرد ...

دسته بندی درختی