زبدةالاشعار

موضوع :صحاف تبریزی

قانلو باشوی شام یولّارین ال به ال دولاندوردیلار علی #راه_شام #صحاف_تبریزی

زبانحال حضرت لیلا در راه شام به سرعلی اکبر (ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . . #سبک_ساخلا_ناقه_می_کاروانیدن … 8 سبک . مرحوم صحاف تبریزی . قانلو باشوی شام یولّارین ال به ال دولاندوردیلار علی گونلرین قباقنده گول...

ای کوفیان رحم ایلیون اوچ گوندی عطشان دور بالام #اصغریه #صحاف_تبریزی

شهادت حضرت علی اصغر (ع) زبانحال امام خطاب به لشگر ملعون ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_ای_شاه_مظلومان_حسین … 5 سبک . مرحوم صحاف تبریزی ای کوفیان رحم ایلیون اوچ گوندی عطشان دور بالام سیراب ایدون گل تک صولوب...

خوشا او کیمسه لرین عزّت و سعادتینه #اربعین #صحاف_تبریزی

اربعین – آرزوی کربلا . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم صحاف تبریزی . خوشا او کیمسه لرین عزّت و سعادتینه موفّق اولدولا بو اربعین زیارتینه . گیچنده واجبی اعمالی ، قادرِ متعال حسین زیارتین ایلوبدی افضلِ اعمال ...

نه حاله قالدی او ساعتده بلمورم شه دین #اکبریه #صحاف_تبریزی

زبانحال امام (ع) بر بالین علی اکبر(ع) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ 🆔: @nohe_torki . . مرحوم صحاف تبریزی . . نه حاله قالدی او ساعتده بلمورم شه دین که تاپدی جدینه بنزر جوانین بدنین . گوروب که گلشن جسمنده یاره لر گل آچوب قلج یرینه...

دسته بندی درختی