زبدةالاشعار

موضوع :صدری اردبیلی

على غریبم وطنده سن سیز منه حمایت ائله برادر #حضرت_صغری #صدری_اردبیلی

درد دل حضرت صغرا(س) با علی اکبر(ع) . ✍️ #زبدةالاشعار✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_آچیلدی_پرچم … 10 سبک مشابه . مرحوم صدری اردبیلی . على غریبم وطنده سن سیز منه حمایت ائله برادر مریضوه م گل عیادتیمه شفا عنایت ائله برادر...

بیر نامه کعبه دن بطحایه یازدیلار #حضرت_صغری #صدری_اردبیلی

حالات حضرت صغری (س) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم صدری اردبیلی . بیر نامه کعبه دن بطحایه یازدیلار ام البنینیلن صغرایه یازدیلار . . فهرست نامه سین ازّل او شاه دین نام خدائیلن تزئین ائدوب حسین مرقوم ائدوب...

دسته بندی درختی