زبدةالاشعار

موضوع :ضامن اصفهانی

ای بهین بانوی عالم دُر درج اقتدار #فاطمیه

در مناقب عصمت کبری فاطمه زهرا علیها سلام ✍️ زبدة الاشعار ✍️ 🆔: @nohe_torki محمود وزنه (ضامن اصفهانی) ای بهین بانوی عالم دُر درج اقتدار وی مهین خاتون محشر ماه برج افتخار علت غائی عالم عصمت کبری حق بنت احمد روح حیدر مام...

یوسف مصر امامت کاین جهان کنعان اوست #مهدیه

یا مهدی . ✍️زبدةالاشعار✍️ . 🆔: @nohe_torki . #ضامن_اصفهانی تضمینی از #صغیر_اصفهانی . یوسف مصر امامت کاین جهان کنعان اوست چشم یعقوب فلک صبح و مسا گریان اوست جان فدای آنکه جان عالمی قربان اوست حجت قائم که جبریل امین دربان...

دسته بندی درختی