زبدةالاشعار

دسته بندی :عاصی تبریزی

گل گئتمه عراقه على قارداش باجون ئولسون #خروج_مدینه #عاصی_تبریزی

خروج از مدینه زبانحال فاطمه صغرا(س)به علی اکبر(ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_ای_باد_صبا_کرببلایه_گذر_ایله … 7 سبک . مرحوم #عاصی_تبریزی . گل گئتمه عراقه على قارداش باجون ئولسون گئتسن توکرم عارضه قانیاش...

گوزوندن آتما صغرانی علی قارداش سنی تاری #خروج_مدینه #عاصی_تبریزی

خروج از مدینه زبانحال فاطمه صغرا(س)به علی اکبر(ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_علی_اصغر_مه_انور … 7 سبک . مرحوم #عاصی_تبریزی . گوزوندن آتما صغرانی علی قارداش سنی تاری شرار آتش هجرونده یاندورما بو بیماری ...

ای منیم آرام جانیم گل علی خوشگلمیسن #خروج_مدینه #عاصی_تبریزی

خروج از مدینه زبانحال فاطمه صغرا(س)به علی اکبر(ع) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_زینبم_جان_اوستیم …4 سبک . مرحوم #عاصی_تبریزی . . ای منیم آرام جانیم گل علی خوشگلمیسن طاقتیم روح و روانیم گل علی خوشگلمیسن ...

یارب بولورم باشه یتیشوب باشیمده اولان تقدیر ئولورم #کاظمیه #عاصی_تبریزی

شهادت حضرت امام کاظم (ع) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم #عاصی_تبریزی . #سبک_ساخلا_ناقه_می_کاروانیدن … 8 سبک . . یارب بولورم باشه یتیشوب باشیمده اولان تقدیر ئولورم جان اوسته ولی چوخ اینجیدوری بوینومداکی بو...

بارالها دلخوشام بوینومدا کی زنجیریله #کاظمیه #عاصی_تبریزی

زبانحال و راز و نیاز حضرت امام کاظم علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم #عاصی_تبریزی . بارالها دلخوشام بوینومدا کی زنجیریله گوشه ی زندانیده بو ناله ی شبگیریله . (عشقیوین پابندیم دلشکسته بندیم) . ...

دسته بندی درختی