زبدةالاشعار

دسته بندی :عبدالحسین پیماندوست

علّت غائی این کون و مکان یا زهرا #فاطمیه

در مدح حضرت انسیه حورا فاطمه زهرا سلام الله علیها . ✍️زبدة الاشعار✍️ . 🆔: @nohe_torki . عبد الحسین پیماندوست (خلیل) . علّت غائی این کون و مکان یا زهرا جان پنهان شده در جسم جهان یا زهرا . گفته ام فاش و هم از روی یقین می...

مظهر ذات ازلی یا حسین – #حسینیه –

یا حسین شرحی منظومه از خلاصه زیارت وارث ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . عبدالحسین دوست (خلیل) . مظهر ذات ازلی یا حسین عشق خداوند علی یا حسین . ای که توئی عاشق و معشوق و عشق آتش عشق از تو جلی یا حسین . وحدت هو از تو...

دسته بندی درختی