زبدةالاشعار

موضوع :عبدالحسین پیماندوست

سلام ما به زینبی که هست زینت علی #زینبیه #عبدالحسین_پیماندوست

در مدح حضرت زینب (س) . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . عبدالحسین پیماندوست . سلام ما به زینبی که هست زینت علی سلام ما به زینبی که سَر بُوَد به هر ولی . دخت پیمبری که بُد سید و سر به انبیاء بر همه سید الوَری صاحب...

علّت غائی این کون و مکان یا زهرا #فاطمیه #عبدالحسین_پیماندوست

در مدح حضرت انسیه حورا فاطمه زهرا سلام الله علیها . ✍️زبدة الاشعار✍️ . 🆔: @nohe_torki . عبد الحسین پیماندوست (خلیل) . علّت غائی این کون و مکان یا زهرا جان پنهان شده در جسم جهان یا زهرا . گفته ام فاش و هم از روی یقین می...

دسته بندی درختی