زبدةالاشعار

دسته بندی :عبدالحسین پیماندوست

علّت غائی این کون و مکان یا زهرا #فاطمیه

در مدح حضرت انسیه حورا فاطمه زهرا سلام الله علیها . ✍️زبدة الاشعار✍️ . 🆔: @nohe_torki . عبد الحسین پیماندوست (خلیل) . علّت غائی این کون و مکان یا زهرا جان پنهان شده در جسم جهان یا زهرا . گفته ام فاش و هم از روی یقین می...

دسته بندی درختی