زبدةالاشعار

موضوع :علومی تبریزی

یاتما راحت قبرده یاندیم بابا یا مصطفی #فاطمیه #علومی_تبریزی

زبانحال حضرت زهرا (س) به پدر . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . علومی تبریزی . یاتما راحت قبرده یاندیم بابا یا مصطفی داده گل اود دوتدیم اودلاندیم بابا یا مصطفی . . اشقیاسندن صورا بیر بزم شورا قوردولار داندولار حقین...

غم زهرایه هر گون دیده خونبار اولمیوم نیلوم #فاطمیه #علومی_تبریزی

زبانحال حضرت علی در فراق زهرا . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . علومی تبریزی . غم زهرایه هر گون دیده خونبار اولمیوم نیلوم ایله مظلومیه دائم عزادار اولمیوم نیلوم . ئولنجه وار یری ماتم دوتام زهرایه دنیاده غمیله...

ظاهراً اود ویردی ثانی خانه زهرا یانا #فاطمیه #علومی_تبریزی

سوختن در خانه حضرت فاطمة الزهرا . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . علومی تبریزی . ظاهراً اود ویردی ثانی خانه زهرا یانا باطناً ایستردی یکسرعترت طاها یانا . . امر بیعت بیر بهانه ایدی او خصم کافره فرصت آردینجا گزیردی...

آه او ساعتدن که دیوان عدالت باشلانار #قیامت #علومی_تبریزی

احوالات روز قیامت جلالت حضرت فاطمة الزهرا . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . علومی تبریزی . آه او ساعتدن که دیوان عدالت باشلانار عمر دنیا قورتولار بیر گون قیامت باشلانار . . صور اسرافیله حکم خالق جبار اولار مرد و...

فاطمه ده نظاره قیل محنت بی شماره باخ #فاطمیه #علومی_تبریزی

در مراثی حضرت زهرا . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . علومی تبریزی . فاطمه ده نظاره قیل محنت بی شماره باخ گورمدی خوش زمانه بیر گردش روزگاره باخ . . قویدی قدم او گونکه بو کون و مکانه فاطمه اولمادی غصّه دن رها سینۀ...

شد رها ز قید بلا حسین #اربعین #علومی_تبریزی

اربعین #فارسی_ترکی . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_ساخلا_ناقه_می_کاروانیدن … 8 سبک . علومی تبریزی . شد رها ز قید بلا حسین زینب ات به اشگتر آمده بر سر مزار تو اربعین زائران غم پرور آمده . . زینبم بمن کشف راز...

ای باخوب آب فراته جان ویرن عطشان یارالی #اربعین #علومی_تبریزی

اربعین . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_ای_ویرن_ویرانه_یرده . علومی تبریزی . ای باخوب آب فراته جان ویرن عطشان یارالی دور باجون زینب گلوبدی قبریوه مهمان یارالی . . من نه مدتدور اجلدن بیله فرصت آختاروردوم درک...

ای پسر فاطمه سالار دین #اربعین #علومی_تبریزی

اربعین #فارسی_ترکی . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . علومی تبریزی . ای پسر فاطمه سالار دین آمدم از شام در این اربعین ناله کنان مویه کنان دل غمین دور سورش احوالیمی زواریوام زینب مظلومه عزاداریوام . . عده ای شوریده...

گلمیشم قصۀ ایامی دیم #اربعین #علومی_تبریزی

اربعین . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . علومی تبریزی . گلمیشم قصۀ ایامی دیم کوفه دن صحبت ایدم شامی دیم . دور تماشا ایله زواریوه باخ قبرون اوستونده عزاداریوه باخ . گرچه شایسته دی سن ناز ایدسن یریدی قزلاری پیشواز...

دسته بندی درختی