زبدةالاشعار

موضوع :علومی تبریزی

حسین آدی گجه گوندوز دلیمده ازبردور #مجلس_یزید #علومی_تبریزی

وقایع مجلس یزید ملعون در شام . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . علومی تبریزی . حسین آدی گجه گوندوز دلیمده ازبردور اولوم فدا بو آدا عرش و فرشه لنگردور . حسینه آغلارام عشقیله چون یقینیم دور سرشک دیده قیامتده در و...

دیولر جده جان اکبر گلور شاد اولمیوم نیلیوم #حضرت_صغری #علومی_تبریزی

حضرت صغرا در مدینه . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . علومی تبریزی . دیولر جده جان اکبر گلور شاد اولمیوم نیلیوم آچون گهوارنی اصغر گلور شاد اولمیوم نیلیوم . . غمیم پایانه یتدی دیده خونبار اولمارام بیرده یوزین گورّم...

توسل ایله ماقا اولموسان گر آماده #راه_شام #علومی_تبریزی

وقایع راه شام از ناقه افتادن دختر امام . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . علومی تبریزی . توسل ایله ماقا اولموسان گر آماده سالاخ مصائب آل محمدی یاده . بلا چولنده شهید اولدی سید الشهدا اسیر ایدوب آپارور شامه عترتین...

گچر بو عمر عزیزیم اماندی ایلمه غفلت #مجلس_ابن_زیاد #علومی_تبریزی

احوالات مجلس ابن زیاد ملعون در کوفه . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . علومی تبریزی . گچر بو عمر عزیزیم اماندی ایلمه غفلت اوزیوه کسب ایله بیر آبرو و فضل و شرافت . اورک گوزیله نظر سال وفاسیز عالمه بیر باخ مباد...

عیال شاه مردانوخ جماعت #کوفه #علومی_تبریزی

ورود اسرا بکوفه ویران . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . علومی تبریزی . عیال شاه مردانوخ جماعت اسیر آل سفیانوخ جماعت . بیله فکر ائتمیون گبر و یهودوخ تماما اهل قرآنوخ جماعت . او باش که ایلوری قرآن تلاوت دیور یعنی...

باجون زینبی دور گور اماندور آتام اوغلی

زبانحال خواهر امام در کوچ از کربلا . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_علی_جان_بالا_لبیک مشابه . علومی تبریزی . باجون زینبی دور گور اماندور آتام اوغلی باشون آردیجه شامه رواندور آتام اوغلی . . دونن قانه غمینده...

سالما سایه شهپرونله چکمه زحمت جبرئیل #حسینیه #علومی_تبریزی

زبانحال امام به جبرئیل . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #سبک_زینبم_جان_اوستیم … 4 سبک . علومی تبریزی . سالما سایه شهپرونله چکمه زحمت جبرئیل گون ایونده جان ویرم راحتدی راحت جبرئیل . . چوخ رضایم گون دگوب قانیم سوتک...

دسته بندی درختی