زبدةالاشعار

موضوع :غفورزاده (شفق)

الا که مَقدم تو مژده سعادت داشت #زینبیه

زینبیه تفسیر آفتاب . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . محمد جواد غفور زاده شفق . الا که مَقدم تو مژده سعادت داشت به خاکبوسی راهت فرشته عادت داشت . سلام بر تو که ماه جمادی الاوّل ز جلوه تو به رخ هاله مسرت داشت . سلام...

ای معجز عیسی نهان در تربت تو

کوفه . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . محمد جواد غفور زاده ( شفق ) . سبک : یا فاطمه من عقده دل وا نکردم . ای معجز عیسی نهان در تربت تو ای اشگ چشم ما نثار غربت تو چون سوز عشقت سوزی نباشد هرگز چو روزت روزی نباشد جانم...

در مِهر پیامبر حیات است حیات

سلام صبحتان بخیر روزتان ‌معطر به ‌عطر #صلوات #صلوات برترین ذکر هاست ?? در مِهر پیامبر حیات است حیات در نور هدایتش نجات است نجات خواهی که تو را بخیل نشمارد کس بفرست پس از نام «محمد» صلوات . #غفورزاده_شفق #فارسی . پیامبر...

صبح است و در بزم چمن هر گل تبسم می کند #رضویه

مدح و میلادیه حضرت امام رضا علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . محمد جواد غفورزاده (شفق) . صبح است و در بزم چمن هر گل تبسم می کند باغ از طراوت حسن یوسف را تجسم می کند ساقی می باقی به کف مطرب ترنم می کند...

جلوۀ جنت به چشم خاکیان دارد بقیع

بقیع (1) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki . محمد جواد غفورزاده (شفق) . جلوۀ جنت به چشم خاکیان دارد بقیع یا صفای خلوت افلاکیان دارد بقیع . گر حصار کعبه را جبریل دربانی کند صد چو موسی و مسیحا پاسبان دارد بقیع . گر چه...

امشب ای صاحبدلان قصدی دگر دارد علی #حیدریه #غفوززاده_شفق #مژده_اردبیلی

شهادت امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام ـ ـ ✍️ زبدة الاشعار ✍️ ?: @nohe_torki ـ ـ مژده اردبیلی تضمین از شعر غفور زاده (شفق) ـ ـ امشب ای صاحبدلان قصدی دگر دارد علی عارضی پر گشته از اشک بصر دارد علی فکرت و اندیشه ای دیگر...

دسته بندی درختی