زبدةالاشعار

موضوع :غمناک تبریزی

چو فرزند علی آن معدن کان وفا عباس – سوسوز گوروب شهدا قیزلارین گتورموب تاب #عباسیه #غمناک_تبریزی

حالات حضرت ابوالفضل علیه السلام( استیذان، وداع، شجاعت،کارزار، استمداد ، زبانحال با برادر و نوحه بالین ) #فارسی_ترکی . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️  . 🆔: @nohe_torki . #فارسی . چو فرزند علی آن معدن کان وفا عباس درآن دشت بلا سقای...

گوزوم بوچرخ جفا جوی کینه پروره باخ #ورود_مدینه #غمناک_تبریزی

ورود به مدینه . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم غمناک تبریزی . گوزوم بوچرخ جفا جوی کینه پروره باخ نه نوع دُور ایلیوب آسمان واختره باخ . گوروم خراب اولوب دوریدن دوشوبدی فلک نه ظلم دور ایلیوب بیرجه آل حیدره...

قارداش علی سنسیز قالوب آواره سکینه #راه_شام #غمناک_تبریزی

راه شام زبانحال حضرت سکینه علیهاسلام . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم غمناک تبریزی . قارداش علی سنسیز قالوب آواره سکینه هجرونده دوشوب چوللره بیچاره سکینه . گوگلوم بولوسن باغلیدی اول زلف سیاهه گلّم چکه هر...

قارداش نه وقته تک بس بو بینوا سکینه #راه_شام #غمناک_تبریزی

راه شام زبانحال حضرت سکینه علیهاسلام . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم غمناک تبریزی . قارداش نه وقته تک بس بو بینوا سکینه دوشسون باشون دالیجه ایتسون نواسکینه . من سندن اوتری اولدوم آخرجلای مسکن آیری دوشوب...

ای اولان منِ زاره یار مهربان عمه #راه_شام #غمناک_تبریزی

راه شام از ناقه افتادن حضرت رقیه علیهاسلام . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم غمناک تبریزی . ای اولان منِ زاره یار مهربان عمه ناقه دن دوشوب قالدیم گیتمه بیر دایان عمه گیتمه بیر دایان عمه . من کیمی گوروم شمرون...

سلیل احمد مختارشاه بی غمخوار #کوچ_کربلا #غمناک_تبریزی

کوچ از قتلگاه و ورود به کوفه . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم غمناک تبریزی . سلیل احمد مختارشاه بی غمخوار حسین بیکس زاروغریب دارو دیار . اوزی اُولوب سنوب اوردوسی لشکری داغولوب باتوبدی قانه جوانان هاشمی آثار...

عمّه بوکیمون باشیدی خوش منظری واردور #حضرت_رقیه #غمناک_تبریزی

خرابه شام زبانحال حضرت رقیه سلام الله علیها به رأس انورحضرت سیدالشهدا علیه السلام . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم غمناک تبریزی . عمّه بوکیمون باشیدی خوش منظری واردور بوقانلی گوزیله باباما بنذری واردور . ...

دورای ویرن سوسوزجان کوی وفاده قارداش #عباسیه #غمناک_تبریزی

حضرت ابوالفضل علیه السلام زبانحال حضرت سیدالشهدا . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم غمناک تبریزی . دورای ویرن سوسوزجان کوی وفاده قارداش قولسوز دوشوب قالان بو بحربلاده قارداش . گلدیم بوبحرغمدن جسمون چکم کناره...

ای تاپشوران بو تازه گولون خاره گل بابا #اکبریه #غمناک_تبریزی

استمداد حضرت علی اکبر علیه السلام . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم غمناک تبریزی . ای تاپشوران بو تازه گولون خاره گل بابا گول تک ایدوبله جسمیمی صد پاره گل بابا . یوخ بیرکسیم امان گونی دورتزیتوز اوزون دشمن...

گوزون آچ ای گوزوم بیرجه اویان بو خواب غفلتدن #کوچ_کربلا #غمناک_تبریزی

مذمت دنیا و غافل شدن از آخرت و گریز به کوچ از قتلگاه . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم غمناک تبریزی . گوزون آچ ای گوزوم بیرجه اویان بو خواب غفلتدن بو غفلت چوخ سنی غافل ایدوبدور دار وحدتدن . سنی یاخشی دوتوب...

بابا او قانلی باشون گور اورکدن آه آپارور #راه_شام #غمناک_تبریزی

در راه شام زبانحال حضرت رقیه سلام الله علیها . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم غمناک تبریزی . بابا او قانلی باشون گور اورکدن آه آپارور ایدوبدی گوگلومی قان حسرت نگاه آپارور . نه قدر یالوارورام نیزه داره ساخلا...

دسته بندی درختی