زبدةالاشعار

دسته بندی :غمکش (رضایی)

جهاندا تیر جفایه دچار زینبدی #زینبیه

در مصائب حضرت زینب (س) . ✍️زبدة الاشعار✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم غمکش . جهاندا تیر جفایه دچار زینبدی اورگی داغلی گؤزی اشکبار زینبدی . جفای صرصریلن گلشنی سولوب سارالان دؤنن خزانه گل نوبهاری زینبدی . سینوبدی بال و پری...

اود ووردی دهره دیده گریانی زینبون #زینبیه

شهادت حضرت زینب(س) . ✍️زبدة الاشعار✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم غمکش . اود ووردی دهره دیده گریانی زینبون شاهدی عرضیمه ایله جانانی زینبون . کربوبلانی ترک ایلمزدی یقین واریم اولسیدی گر چه ذرّه جه امکانی زینبون . درمان...

چکمم ال ئولدوره لر حیدر کرّاریمدن

یا علی … . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . مرحوم غمکش . چکمم ال ئولدوره لر حیدر کرّاریمدن یوخدی یوسفده منیم گرمی بازاریمدن . عاشقم عدلینه ایمانینه یوخ همتاسی توکولور لعل و جواهر منیم اذکاریمدن . گوز آچان...

دسته بندی درختی