زبدةالاشعار

موضوع :فانی تبریزی

ائدیب چین چین سیه زلفون منی دیوانه ای دلبر #مهدیه #فانی_تبریزی

ای دلبر … . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . فانی تبریزی . ائدیب چین چین سیه زلفون منی دیوانه ای دلبر گتور زلف پریشانه وریم من شانه ای دلبر . نگاه نرگس مستون هامی اهل خراباتی سالوب صحرایه مجنون تک ائدیب دیوانه ای...

گل ای ساقی عنایت قیل تمام ائت دور هجرانی #مهدیه #فانی_تبریزی

یا مهدی . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . فانی تبریزی . گل ای ساقی عنایت قیل تمام ائت دور هجرانی ندن جان آلماقا صف صف دوزوبسن فوج مژگانی . پریشان ایلدون زلفون منی پابند کفر ائتدون داخی تا حشره تک ای جان تاپانمام...

هجران اودی یاندیردی دل و جانیمی گل گل #مهدیه #فانی_تبریزی

یا مهدی . ✍️ #زبدۀالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . عباس داداش زاده( فانی تبریزی ) . هجران اودی یاندیردی دل و جانیمی گل گل آشفته قیلوب زلف پریشانیمی گل گل . آخر نفسیم دور اولورم هارداسان ای یار شیطان آلاجاق گلمه سن ایمانیمی...

دسته بندی درختی