زبدةالاشعار

موضوع :فانی تبریزی

یکه و تنها قالوب میدانیده سلطان دین #حسینیه #فانی_تبریزی

مناجات سیدالشهدا علیه السلام در قتلگاه . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . فانی تبریزی . یکه و تنها قالوب میدانیده سلطان دین نور چشم مصطفی سر حلقة اهل یقین . عالم شوق و وَلَه ده پادشاه ملک عشق طاقتون آلموشدی گویا...

ائدیب چین چین سیه زلفون منی دیوانه ای دلبر #مهدیه #فانی_تبریزی

ای دلبر … . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . فانی تبریزی . ائدیب چین چین سیه زلفون منی دیوانه ای دلبر گتور زلف پریشانه وریم من شانه ای دلبر . نگاه نرگس مستون هامی اهل خراباتی سالوب صحرایه مجنون تک ائدیب دیوانه ای...

گل ای ساقی عنایت قیل تمام ائت دور هجرانی #مهدیه #فانی_تبریزی

یا مهدی . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . فانی تبریزی . گل ای ساقی عنایت قیل تمام ائت دور هجرانی ندن جان آلماقا صف صف دوزوبسن فوج مژگانی . پریشان ایلدون زلفون منی پابند کفر ائتدون داخی تا حشره تک ای جان تاپانمام...

دسته بندی درختی