زبدةالاشعار

دسته بندی :فانی تبریزی

بود جان جانان جوادالأئمّه

مدح و میلادیه حضرت جواد الائمه علیه السلام . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #فانی_تبریزی . بود جان جانان جوادالأئمّه که باشد چو قرآن جوادالأئمّه‌ . جمالش چو شمعی به مشکات عرفان بود نور یزدان جوادالأئمّه‌ . به...

عالمده سنون تک گوزلیم یار تاپیلماز

یا مهدی . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #فانی_تبریزی . عالمده سنون تک گوزلیم یار تاپیلماز عاشقلریوه سن کیمی دلدار تاپیلماز . درمان ائله سن گوشه چشمیله اگر سن بو شهرده بیر کس داخی بیمار تاپیلماز . آشفته اگر ایلیه...

ای منیم جسمیمه جان عمواوغلی #فاطمیه

زبانحال حضرت زهرا (س) . ✍️زبدة الاشعار✍️ . 🆔: @nohe_torki . سبک : ای قلم … مطهری …. جامۀ عشقیوی … کاروان رفته منزل به منزل…. . #فانی_تبریزی . ای منیم جسمیمه جان عمواوغلی دردیمه یوخدی درمان عمواوغلی . . گرچه یوخ چاره درد...

تا به کی سودای وصلت از رقیبان بشنوم #مهدیه

یا مهدی . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . #فانی_تبریزی . تا به کی سودای وصلت از رقیبان بشنوم «خود سخن گو کز دهانت نغمۀ جان بشنوم» . گوش جان را نیست یارای نیوشیدن ز غیر لب گشا تا از تو وصف حُسن جانان بشنوم . طاقت و...

ای فروغ عارضت مصباح مشکات وجود #مهدیه

یا مهدی . ✍️ #زبدةالاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . فانی تبریزی . ای فروغ عارضت مصباح مشکات وجود وی تجلّای جمالت آیت حُسن ودود . ای یگانه پادشاه عاشقان در ملک عشق دارم از جان بر حضورت صد سلام و صد درود . بی ولایت عالم اندر...

اگر ظهور کنی نوبهار می آید #مهدیه

یا مهدی . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . فانی تبریزی . اگر ظهور کنی نوبهار می آید نسیم مژده برآرد که یار می آید . اگر ز پردۀ غیبت دمی برون آیی بهار در قدمت مشکبار می آید . نوای شور، همه عُلویان به وجد آرد به چنگ...

تو صهبای عرفان زجانان گرفتی

شیدای عشق در تجلیل از مقام شامخ استاد #عابد_تبریزی . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . فانی تبریزی . تو صهبای عرفان زجانان گرفتی ره و رسم دین را زقرآن گرفتی . تو مجذ وب حقّی تو محبوب عشقی تو راه وفا را زفرقان گرفتی ...

ملک هستی کمینه دولت اوست #فاطمیه

در وصف حضرت زهرا (س) . ✍️ زبدة الاشعار ✍️ . 🆔: @nohe_torki . فانی تبریزی تضمینی از غزل حافظ . ملک هستی کمینه دولت اوست کون و امکان رهین منّت اوست جان مهیا برای خدمت اوست دل سرا پردۀ محبّت اوست دیده آیینه‌ دار طلعت اوست ...

دسته بندی درختی