زبدةالاشعار

دسته بندی :فتح اله خدانواز (نوازی)

قانه بویاندی مرتضا اولدی قیامت #حیدریه

در ضربت خوردن و شهادت حضرت امیر المؤمنین علیه السلام ــ فتح الله خدانواز (نوازی) ــ سبک:یافاطمه من عقدهٔ دل وانکردم… قانه بویاندی مرتضا اولدی قیامت یر سسلنوب واویلنا اولدی قیامت یاهوسسیلن دولدی فلکلر میر حنینه آغلار...

دسته بندی درختی